Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Jest tak wiele rzeczy do odkrycia...

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

Dnia 27.05.2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Towarzystwa Ziemi Mszańskiej.

W zebraniu uczestniczyli:

-Zarząd

-Komisja Rewizyjna

- Rada Programowa

-pozostali Członkowie Stowarzyszenia

 

Porządek obrad przeprowadzony został następująco:

1. Powitanie i otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności TZM za rok 2018.

5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium Zarządowi TZM.

6. Dyskusja.

7. Zgłaszanie propozycji zmian i wniosków dotyczących merytorycznej działalności Stowarzyszenia.

8. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania.

9. Zamknięcie obrad.

 

Podczas zebrania Członkowie podsumowali roczną działalność Stowarzyszenia.

Na zebraniu podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. 

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

 


 

 

Spotkanie Noworoczne Towarzystwa Ziemi Mszańskiej i Słuchaczy Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W spotkaniu uczestniczyli goście w osobach Radni Powiatu Limanowskiego:  Agnieszka Orzeł i Janusz Potaczek, oraz Pani Burmistrz Anna Pękała, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Matoga i niektórzy radni miejscy. Podczas spotkania, które rozpoczęliśmy kolędą ,,Wśród nocnej ciszy" przygrywała kapela z gminy Niedźwiedź pod kierownictwem Huberta Rapciaka-radnego tej gminy. Ponadto umilał nam spotkanie Pan Jan Sowa przygrywając na akordeonie.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, zostało sfinansowane ze składek seniorów.


 

PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo - Szanowni Wyborcy

Kończy się kolejna V kadencja Rady Powiatu Limanowskiego.

Z dniem 16 listopada br. przestaję pełnić funkcję radnego a zarazem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu V kadencji. Zaszczytną funkcję radnego Powiatu Limanowskiego pełniłem od chwili powstania Powiatu - od 1998 roku będąc 2 kadencje członkiem Zarządu , a następnie dwie Wicestarostą Limanowskim.

W przededniu VI kadencji gorąco i serdecznie dziękuję za wspieranie moich wysiłków i starań jako radnego Ziemi Zagórzańskiej - wszystkim moim wyborcom - mieszkańcom miasta Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź . Pełnione przeze mnie funkcje zawsze pojmowałem jako rzetelną służbę na rzecz społeczności lokalnej naszej małej Ojczyzny.

Moim następcom - radnym życzę owocnej pracy i wszelkiej pomyślności na niwie społecznej.

Z wyrazami szacunku : Franciszek Dziedzina

 


ZAGÓRZAŃSKI HYMN SENIORÓW

 

HYMN SENIORÓW

ZAGÓRZAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

/Na melodię : Jak długo na Wawelu

 
1. Jak długo nasza stopa w tej ziemi mocno tkwi ,

tak długo wśród Zagórzan tradycja w sercach brzmi.

Ref: Piękna to okolica, wesoły każdy człek.

Niech żyje Zagórzański, szczęśliwy trzeci wiek.

 

2. Jesteśmy duchem młodzi choć nieraz braknie sił.

Wesoło z życiem chodźmy, nie będzie czas z nas kpił

Ref: Niech żyją nam seniorzy przez szereg długich lat,

choć nam uroda zwiędła, jak więdnie cięty kwiat.

 

3. Więc śmiej się razem z nami, piękniejszy wtedy świat.

I baw się na całego, a będziesz żył sto lat.

Ref: Ta pieśń dodaje siły i rozwesela nas.

Iść trzeba z nią przez życie, dopóki jeszcze czas.

 

4. Więc nie żałujmy głosu, śpiewajmy wszyscy wraz.

Ta nasza pieśń seniorów niech rozwesela nas.

Ref: Niech żyją nam seniorzy przez szereg długich lat.

Bawmy się wszyscy razem, nim zgaśnie życia kwiat.

 

5. Bo ojce też z weselem bawili się że hej.

Niech z serc naszych więc płyną słowa pieśni tej.

Ref: Niech pieśń ta nie przeminie, tak echo w górach grzmi.

Niech żyje ród Zagórzan po wszystkie, wszystkie dni.

 

6. Przeminą nasze lata i zgaśnie życia świat.

Zanucą nasze dzieci: zwiędnął młodzieńczy kwiat.

Ref: Zanucą nasze dzieci i wnuk zaśpiewa też:

Z uśmiechem zagórzańskim ten nasz wiek trzeci bierz.


 

 

KOTYLIONY

Na spotkaniu słuchaczy Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dokończono wykonywanie biało-czerwonych kotylionów które będą wręczane w dniu obchodów Święta Niepodległości.

Spotkanie odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym "Janda"

   

   

   

   

    

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Miasta Mszana Dolna


 

 

WARSZTATY ZAGÓRZAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W dniu 17 września 2018 roku w Ośrodku Wypoczynkowym "Janda" odbyły się kolejne warsztaty podczas których słuchacze Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ćwiczyli śpiew pieśni patriotycznych . Naukę prowadził wykwalifikowany muzyk . 

Tematyka wykonywanych pieśni dotyczy w szczególności obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

    

   

   

   

   

   

     

 

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


 

 

Warsztaty enoturystyczne dla Słuchaczy Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 10 września 2018 roku w Ośrodku Wypoczynkowym "Janda" odbyły się warsztaty enoturystyczne zorganizowane dla Słuchaczy Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku . Zaprezentowane zostały wybrane winnice z Małopolskiego Szlaku Winnego . Odbyła się także degustacja win , miodów , oraz cydrów wyprodukowanych na terenie Małopolski.

 

  

 

 

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


 

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 Dnia 3 września 2018 roku w Ośrodku Wypoczynkowym JANDA odbył się Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Słuchaczy Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku . Kurs poprowadził Ratownik Medyczny Marek Stożek.

   

 

 

   

 

     

   

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


 

Zagórzański Uniwewrsytet Trzeciego Wieku

Copyright © 2013 Wszelkie Prawa Zastrzeżone