Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Jest tak wiele rzeczy do odkrycia...

Małopolski e-Senior

 

W poniedziałek 1 lipca 2019r,  odbyło się zakończenie I tury szkolenia w ramach Projektu ,,Małopolski e-Senior", zorganizowanego przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej.

Uczestnicy którzy przez ostatnich kilka tygodni pilnie uczęszczali na zajęcia otrzymali tablety, na których pracowali oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.

W trakcie szkolenia Seniorzy uczyli się, jak korzystać z dobrodziejstw techniki elektronicznej, pod okiem wyspecjalizowanego trenera.

Każde szkolenie składało się z cyklu 15 spotkań. 

Projekt skierowany był dla osób, które ukończyły 65 rok życia i chcieli poznawać możliwości jakie dają korzystanie z tabletu i internetu.

Z niecierpliwością czekamy na następną turę.


 

 

 

WYJAZD

Realizacja projektu pod nazwą

,,Tradycja Ziemi Zagórzańskiej"

 

W dniach 14-16 czerwca 2019 r. zrealizowaliśmy projekt ,,Tradycje Ziemi Zagórzańskiej".

Podczas pobytu zwiedziliśmy Kazimierz Dolny, w tym:

Wieżę Widokową, Rynek, Klasztor oraz wiele innych ciekawych obiektów architektonicznych.

Na Ziemi Zamojskiej zwiedziliśmy m.in. Krasnobród, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. 

W Zamościu podziwialiśmy mury obronne miasta, siedzibę i okazały pomnik Jana Zamoyskiego, Katedrę, Rynek oraz  inne atrakcyjne miejsca miasta Zamość.

W dniu 15 czerwca (sobota) spotkaliśmy się z Zarządem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zamościu.

Wieczorem śpiewaliśmy nasze Zagórzańskie piosenki. 
Kapela młodzieżowa umilała nam czas swoją muzyką i śpiewem.

Wszyscy uczestnicy tego wyjazdu wrócili zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

 

 

 

 

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 


 

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

Dnia 27.05.2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Towarzystwa Ziemi Mszańskiej.

W zebraniu uczestniczyli:

-Zarząd

-Komisja Rewizyjna

- Rada Programowa

-pozostali Członkowie Stowarzyszenia

 

Porządek obrad przeprowadzony został następująco:

1. Powitanie i otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności TZM za rok 2018.

5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium Zarządowi TZM.

6. Dyskusja.

7. Zgłaszanie propozycji zmian i wniosków dotyczących merytorycznej działalności Stowarzyszenia.

8. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania.

9. Zamknięcie obrad.

 

Podczas zebrania Członkowie podsumowali roczną działalność Stowarzyszenia.

Na zebraniu podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. 

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

 


 

 

Spotkanie Noworoczne Towarzystwa Ziemi Mszańskiej i Słuchaczy Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W spotkaniu uczestniczyli goście w osobach Radni Powiatu Limanowskiego:  Agnieszka Orzeł i Janusz Potaczek, oraz Pani Burmistrz Anna Pękała, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Matoga i niektórzy radni miejscy. Podczas spotkania, które rozpoczęliśmy kolędą ,,Wśród nocnej ciszy" przygrywała kapela z gminy Niedźwiedź pod kierownictwem Huberta Rapciaka-radnego tej gminy. Ponadto umilał nam spotkanie Pan Jan Sowa przygrywając na akordeonie.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, zostało sfinansowane ze składek seniorów.


 

PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo - Szanowni Wyborcy

Kończy się kolejna V kadencja Rady Powiatu Limanowskiego.

Z dniem 16 listopada br. przestaję pełnić funkcję radnego a zarazem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu V kadencji. Zaszczytną funkcję radnego Powiatu Limanowskiego pełniłem od chwili powstania Powiatu - od 1998 roku będąc 2 kadencje członkiem Zarządu , a następnie dwie Wicestarostą Limanowskim.

W przededniu VI kadencji gorąco i serdecznie dziękuję za wspieranie moich wysiłków i starań jako radnego Ziemi Zagórzańskiej - wszystkim moim wyborcom - mieszkańcom miasta Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź . Pełnione przeze mnie funkcje zawsze pojmowałem jako rzetelną służbę na rzecz społeczności lokalnej naszej małej Ojczyzny.

Moim następcom - radnym życzę owocnej pracy i wszelkiej pomyślności na niwie społecznej.

Z wyrazami szacunku : Franciszek Dziedzina

 


ZAGÓRZAŃSKI HYMN SENIORÓW

 

HYMN SENIORÓW

ZAGÓRZAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

/Na melodię : Jak długo na Wawelu

 
1. Jak długo nasza stopa w tej ziemi mocno tkwi ,

tak długo wśród Zagórzan tradycja w sercach brzmi.

Ref: Piękna to okolica, wesoły każdy człek.

Niech żyje Zagórzański, szczęśliwy trzeci wiek.

 

2. Jesteśmy duchem młodzi choć nieraz braknie sił.

Wesoło z życiem chodźmy, nie będzie czas z nas kpił

Ref: Niech żyją nam seniorzy przez szereg długich lat,

choć nam uroda zwiędła, jak więdnie cięty kwiat.

 

3. Więc śmiej się razem z nami, piękniejszy wtedy świat.

I baw się na całego, a będziesz żył sto lat.

Ref: Ta pieśń dodaje siły i rozwesela nas.

Iść trzeba z nią przez życie, dopóki jeszcze czas.

 

4. Więc nie żałujmy głosu, śpiewajmy wszyscy wraz.

Ta nasza pieśń seniorów niech rozwesela nas.

Ref: Niech żyją nam seniorzy przez szereg długich lat.

Bawmy się wszyscy razem, nim zgaśnie życia kwiat.

 

5. Bo ojce też z weselem bawili się że hej.

Niech z serc naszych więc płyną słowa pieśni tej.

Ref: Niech pieśń ta nie przeminie, tak echo w górach grzmi.

Niech żyje ród Zagórzan po wszystkie, wszystkie dni.

 

6. Przeminą nasze lata i zgaśnie życia świat.

Zanucą nasze dzieci: zwiędnął młodzieńczy kwiat.

Ref: Zanucą nasze dzieci i wnuk zaśpiewa też:

Z uśmiechem zagórzańskim ten nasz wiek trzeci bierz.


 

 

KOTYLIONY

Na spotkaniu słuchaczy Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dokończono wykonywanie biało-czerwonych kotylionów które będą wręczane w dniu obchodów Święta Niepodległości.

Spotkanie odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym "Janda"

   

   

   

   

    

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Miasta Mszana Dolna


 

 

WARSZTATY ZAGÓRZAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W dniu 17 września 2018 roku w Ośrodku Wypoczynkowym "Janda" odbyły się kolejne warsztaty podczas których słuchacze Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ćwiczyli śpiew pieśni patriotycznych . Naukę prowadził wykwalifikowany muzyk . 

Tematyka wykonywanych pieśni dotyczy w szczególności obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

    

   

   

   

   

   

     

 

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


 

 

Zagórzański Uniwewrsytet Trzeciego Wieku

Copyright © 2013 Wszelkie Prawa Zastrzeżone